Rezervácia lyžiarskej školy

Pomocou nasledovného formuláru si môžte rezervovať termín lyžiarskej alebo snowboardovej školy, prípadne detskej lyžiarskej škôlky.
Upozornenie: Bez zadania kontaktu (meno, telefónne číslo, príp. mobil) na Vás budeme rezerváciu považovať za bezpredmetnú.