Rezervácia požičovne

Pomocou nasledovného formuláru si môžte rezervovať zapožičanie lyžiarskeho výstroja na určitý termín.

Upozornenie: Bez zadania kontaktu (meno, telefónne císlo, príp. mobil) na Vás, budeme rezerváciu považovat za bezpredmetnú.